Полезно

Обща апликация за стабилност при болка в раменната става. Апликацията е приложима в началните дни на появата на болка.

Какъв трябва да бъде подходът за възстановяване на раменната става след травма при спортисти, можете да разберете от моята статия в най-големия сайт за медицина puls.bg ТУК

 

 

Луксацията или изкълчване-то на раменната става е тежка травма с вероятни последици в дългосрочен план за пострадалия. Затова правилния подход още в самото начал ослед травмата е важно за доброто и оптимално възстановяване след тази травма.

Периферните нерви или казано по-разбираемо, нервите излизащи от гръбначния стълб са сетивни, двигателни или смесени, могат да съдържат и автономни влакна. Увреждането на един периферен нерв се нарича мононевропатия, последователното несиметрично засягане на различни нерви - множествена мононевропатия, а дифузното, двустранно и симетрично засягане на периферните нерви се нарича полиневропатия. Увреждането им може да бъде остро (след травма, притискане, пробождане, срязване), подостро или хронично, пълно или частично нарушаване на целостта на нерва.

Хемиплегията представлява пареза/парализа на едната половина на тялото, като се засяга едната ръка и единия крак от една и съща страна на тялото.
Хемиплегия се установява при редица неврологични заболявания, но най-често се среща при хеморагични и исхемични мозъчни инсулти.