Кинезитерапия (физиотерапия) – е здравна (англ. "health care") професия, която предоставя на пациентите лечение, което да развие, поддържа и възстанови оптимално добре двигателната и функционалната активност на човека.

 

Това най-общо казано представлява предоствянето на оптимална терапия при случаи, в които движението и правилното функциониране на опорно-двигателния апарат на човека са застрашени от фактори като напредването на възрастта, травма, болести, други състояния или фактори на околната среда.

 

Терапевтичните възможности на кинезитерапията(физиотерапията) са свързани с максимално подобряване на качеството на живот и двигателния потенциал на човека. Това не на последно място включва също така превенцията от заболявания, подходяща терапия и рехабилитация.

 

Средствата на кинезитерапията (физиотерапията) включват богат набор от средства като мануална терапия, кинезиотейпинг метод, проприоцептивно нервно мускулно улесняване (ПНМУ), концепцията Бобат(Bobath), ERGON, Bowen, сухи игли (dry needling), масаж, пасивни физиопроцедури с ток, ултразвук, лазер и др.

 

Физиотерапевтите в различните страни използват две-три наименования в замисимост от езика, но най-често англоезичните "Physical Therapist", "Physiotherapist" и френскоезичния термин "Kinesitherapeut". Но най-използваното название на професията е "Физиотерапевт". За това как се наричат физиотерапевтите по света вижте ТУК. В България се наричат кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински рехабилитатори-ерготерапевти. Всички обаче са част от една и съща професия. В класификатора на професиите в България (НКПД-2011) те са обединени под името "Физиотераписти" с код 2264. Английският термин "Physiotherapist" отговаря на българското произношение "Физиотерапевт". Защо в България е "Физиотерапист" оставяме на вас да размишлявате!

 

Обучението на кинезитерапевтите в България е минимум 4 години и придобиване на ОКС "Бакалавър".  В България университетите, които подготвят студенти по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" са: НСА "Васил Левски"; МУ София, Факултет по обществено здраве; Русенски университет, Югозападен Университет. За придобиване на степен "Магистър" обучението е допълнително 1 година и се осъществява само в НСА. В НСА "Васил Левски" се обучават и кинезитерапевти за придобиване на Образователна и научна степен "Доктор" по кинезитерапия. Обучението трае 3 години редовна форма и 4 години задочна форма.

 

Обучението на рехабилитаторите в България е 3 години и придобиване на ОКС "Професионален Бакалавър". То се осъществява в Медицинските колежи към Медицинските университети в София, Пловдив, Стара Загора, Варна. За придобиване на степен "Магистър" обучението е допълнително 2 години, само в НСА "Васил Левски". 

 

Медицинските рехабилитатори-ерготерапевти се обучават 4 год. в различните медицински университети в България. Специалността в МУ София през 2015г. беше закрита, а студентите прехвърлени в специалността "Кинезитерапия" поради покриване на плановете за обучение на 95%! 

 

Къде сме ние? Профил на България в Международната конфедерация по физикална терапия  Вижте ТУК

Повече информация можете да видите тук  

Източник: http://www.wcpt.org/what-is-physical-therapy

 

 

 

Добавете коментар

Пишете само на кирилица!


Защитен код
Обнови