Синдром на ротаторния маншон

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 


Болката в рамото е причина за временната нетрудоспособност при голям брой от работещите хора. Правилното и своевременно диагностициране е важно за бързото намаляване на страданията на пациента. Правилната функционална диагностика заедно с проведени образни изследвания като ехография и ядрено-магнитен резонанс на по-късен етап могат да определят до голяма степен кои структури на раменната става са въвлечени.

Синдромът на ротаторния маншон е съвкупност от клинични даигнози като:
-субакромиален импинджмънт синдром (СИС),
-субакромиален бурсит,
-тендинит на ротаторния маншон
-разкъсвания на ротаторния маншон (частични и пълни)


Описаните диагнози произлизат от дегенерация на сухожилията и/или повтарящ се и постоянен контакт на сухожилията на ротаторния маншон с други структури на раменната става.

Увредите на ротаторния маншон могат да бъдат причинени от външни и вътрешни фактори. Външните фактори могат да бъдат падане или инцидент, които да доведат до травматична увреда на сухожилията. Увредите от претоварване се получават от често повтарящи се движения като повдигане, дърпане, тласкане и хвърляне. Те също спадат към външните фактори. Вътрешните фактори са свързани с намалено кръвоснабдяване, износване и дегенерация на сухожилията свързани с възрастта, както и калциране на сухожилията.

Една често поствяна диагноза в раменната става представлява значителен интерес за множество специалисти. Според нас импийджмънт синдрома макар и многофакторен като причини за появата му, е състояние, при което са притиснати меки тъкани в областта на раменната става.

Според много специалисти се разделя на първичен, където причините за появата му са мускулно-скелетни дисфункции и вторичен, при който първопричините са нервно-мускулно дисфункции - функционални нарушения в шиен отдел, шийно-торакален преход, горна торакална област и горните ребра (горен квадрант на тялото, раменен комплекс).

-Първичен импинджмънт – представлява притискане на мускулите от ротаторния маншон между главата на хумеруса и свода на лопатката. Може да се дължи на абнормалности във формата на акромиалния свод, а в други случаи и на вродени абнормалности, осификати в областта на раменната става.

-Вторичен импинджмънт - възниква предимно в резултат на нестабилност на раменната става, нестабилност на лопатката (криловидни лопатки)
Нестабилността на главата на раменната кост може да се поровокира от увреди на статичните стабилизатори на раменната става – връзков апарат и т.н. лабрум.

В други случаи преумора, oтслабване на мускули на ротаторния маншон и увреди на техните сухожилия могат да доведат до нестабилност на раменната става. Това от своя страна води до притискане на структурите в областта на свода на лопатката при движения. Невъзможността на ротаторния маншон да си изпълнява функциите на стабилизатор на раменната става води до вторичен импийджмънт.

-Вътрешен импинджмънт – Съществува и т.н вътрешен импийджмънт синдром, който описва притискането на сухожилията на m. infraspinatus и m.supraspinatus в горно-задната част на лабрума при повдигане на ръката в 90° абдукция и 90° външна ротация на раменната става. Болката често е в задната част на рамото.

Често проблемите в шийния отдел на гръбначния стълб и дисфункциите в раменната става имат подобна изява на симптомите и е трудно да се диференцират. Обаче при правилно снета анамнеза, функционално изследване, образни изследвания истинската причина за болката може да бъде разкрита и лекувана.

Лечението чрез кинезитерапия/физиотерапия включва ефективно средства за повлияване като мануална терапия, кинезиотейпинг метод, лазертерапия, PNF концепция и др. Често проблема изисква по-продължително лечение, особено когато не е потърсена помощ навреме. Поставянето на кортикостероиди в раменната става много често е болезнено и неефективно.

Опитът придобит с пациенти ни дава увереност, че можем да ви помогнем ефективно.

 

Интересна статия по темата вижте ТУК

Интересна статия по темата вижте ТУК

Интересна статия по темата вижте ТУК

Интересна статия по темата вижте ТУК

 

 

{module AddThis For Social}

Адрес:
гр. София, бул. "Доктор Г.М.Димитров №62
(Кабинет по кинезитерапия "PhysioActive)

Телефонен номер: 0887 544 955

Facebook: Hristo Dimitrov Physiotherapist

 

 

© 2021 Христо Димитров - Доктор по кинезитерапия All Rights Reserved. Designed By Dess

Search