Чрез кардиологична рехабилитация пациентите се обучават да разпознават ограничаващите фактори при дадено физическо усилие, както и да могат да контролират ежедневните си физически дейности съобразявайки се със сърдечносъдовата система. С това се намалява риска от последвали усложнения след прекарани сърдечни заболявания, както и се увеличава увереността на пациентите.

За да се натовари кариореспираторната система се използват упражнения, които натоварват големите мускулни групи на човешкото тяло, като се използват обичайни двигателни дейности – ходене, бягане, плуване, каране на колело и др. Описаните дейности могат да се дозират точно когато се използват уреди като „бягаща пътека” (тредмил) и др.

 

Кардиотренировка може да се прeпоръча и при хора с увеличен риск от сърдечни заболявания, намалена двигателна активност и др. Основните изисквания за пациента или спортуващия е да не се задържа дишането, да не се напъва, да няма рязко отпускане при натоварване и да не се допуска хипервентилация (пренасищане с кислород). Благоприятен ефект при пациенти прекарали сърдечно заболяване се постига при примерно натоварване от 3 пъти седмично, за не по-малко от 12-14 седмици. Продължителността на тренировката е от 20 до 40 мин. Интензивността на натоварването се определя, чрез определяне на тренировъчен пулс от 65-85% от HR max и е допустим за даден човек. Препоръчва се за пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) да се проведе тест с натоварване(велотест), при който се определят чрез ЕКГ мониториране в реално време възможностите на пациента без да провокира исхемия.

 

Практически тренировъчния пулс се изчислява по стандартен метод:

 -при пациенти до 60г: 220 – възрастта

 -при пациенти над 60г: 200 – възрастта

Например при човек на 40г. максималния тренировъчен пулс (HR max) е 220-40=180. Желаният диапазон на тренировъчния пулс при оптимална кардиотренировка е 65-85% от HR max. 

180 х 65% = 117 уд/мин.

180 х 85% = 153 уд/мин.

 

Съществува и друг метод за изчисление на желания диапазон на тренировъчния пулс - методът на Карвонен:

Отново изчисляваме максималния максималния тренировъчен пулс (HR max):

 -при пациенти до 60г: 220 – възрастта

 -при пациенти над 60г: 200 – възрастта

При човек на 40г. максималния тренировъчен пулс ще бъде (HR max): 220-40=180. Ако приемем, че обикновено нормалния пулс на 40г. човек е 75 уд/мин., желания диапазон се изчислява така:

HR max - Нормален пулс = 180 - 75 = 105 

105 х 65% = 68.25 уд/мин. и 105 х 85% = 89.25 уд/мин.

Желания диапазон е между 68.25 + Нормален пулс = 68.25 + 75 = 143.25 уд/мин. и 89.25 + Нормален пулс = 68.25 + 75 = 164.25 уд/мин.

 

В зависимост от това дали пациентът е със сърдечно заболяване и ниска двигателна активност се препоръчва тренировъчния пулс да е максимум до 120 уд./мин. Самата тренировка има подготвителна, основна и заключителна части.

 

 

 

Добавете коментар

Пишете само на кирилица!


Защитен код
Обнови