Навяхването на глезена е една от най-честите травми на долния крайник, причиняващи се в 90% от случаите от т.н “варусна/инверзионна” травма (стъпване накриво навътре). В зависимост от положението на глезена по време на травмата се увреждат най-често следните лигаменти (връзки) (Видео №1): 

- предния талофибуларен лигамент,
- тибиоталарен лигамент,
- калканеофибуларен лигамент,
- калканеокубоиден лигамент.

 

Обикновено се травмата в глезена води до комбинация от увреди на горeописаните лигаменти. Правилната функционална диагностика + образно изследване (рентген) са необходими за установяване на наличие на евентуално счупване (фрактура) в областта на глезенната става и пълна клинична картина на случващото се след травмата.

 

 

Видео №1 Анатомия и увреди на външния глезен

 

Алгоритъмът на лечението след навяхване на глезена (без фрактура) се разделя на няколко стадия:

 

Остър период(24 часа след травмата)

Следва се правилото PRICE (Protection/Rest/Ice/Compression/Elevation). Това правило е валидно само в първите три дена след травмата. След това неправилната имобилизацията или обездвижването пречат на възстановителния процес. Дори в деня след травмата при правилен подход (описан по-долу) пациентът има значително подобрение следващите дни. Това не означава пациентът да отиде спортува активно.

Какъв е правилният подход според нас?

Имобилизацията или с други думи обездвижването трябва да бъде само на движенията, които са провокирали травмата! Това се се постига с елaстичен (кинематик или кинезиотейпинг метод), както и с нееластичен/спортен тейпинг. Нека да оставим в миналото гипса. Ранната имобилизация обаче има ключова роля в недопускането на по-нататъшно увреждане на вече увредените лигаменти и други тъкани в областта на травмата! 

Какви техники използваме?

В острия период е показано приложението на различни апликации от кинематик и  кинезиотейпинг метод, дълбока транзверзална фрикция по Cyriax, ставно-мобилизационни техники по Mulligan. Важно условие е изпълнението на техниките да не провокира значима болка и тяхното изпълнение да бъде прогресивно т.е ежедневно увеличаване на времето за приложение и броя на повторенията им!


Втора част на статията можете да прочетете ТУК.

Реален клиничен случай на пациент след навяване и неговото лечение вижте ТУК

 

Телефон за контакти: 0887544955 Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия

 

 

 

 

Добавете коментар

Пишете само на кирилица!


Защитен код
Обнови