Полезно

Травматичните увреди на глезена са често срещани. Най-честите увреди в глезенната става са навяхването (англ. sprain, strain; лат. distorsio), изкълчването (англ. dislocation; лат. luxatio) и счупванията (англ. fracture). Получават се, както при спортуване, директен удар така и в ежедневния живот при нежелано натоварване. Голяма част от травмите се получават в т.н. външен глезен (около 80-90%). 

Болката в капачката (пателофеморален синдром) е често срещано оплакване в нашата практика. Среща се както при спортисти, така и при нетрениращи хора. Няколко фактора се предполага, че могат да предизвикат болкова симптоматика, а това са мускулен дисбаланс, пренатоварване в областта на коляното, слабост на четириглавия мускул на бедрото (m. quadriceps femoris), намалена флексибилност на долния крайник. Всички те водят до стрес в областта на коляното и по точно капачката.

Болката в областта на ребрата е силна и неприятна след травма.Дишането предизвиква остра и непоносима болка. Взимате всякакви обезболяващи, но те не са достатъчни. През нощта спите само в поза, която ви е удобна.Всичко това е описание какво се случва след пукване или счупване на едно или няколко ребра в резултат на травма.

Лимфната система както и сърдечно-съдовата са част от съдовата система на човека. Играе много важна роля в обмяната на веществата и на практика очиства организма от вредни вещества. Лимфната система се подпомага активно от движенията на мускулите. При смущения в дренажа на лимфната система често се получават отоци и подуване надолните и горните крайници.

Чрез кардиологична рехабилитация пациентите се обучават да разпознават ограничаващите фактори при дадено физическо усилие, както и да могат да контролират ежедневните си физически дейности съобразявайки се със сърдечносъдовата система. С това се намалява риска от последвали усложнения след прекарани сърдечни заболявания, както и се увеличава увереността на пациентите.