Проприоцептивно – нервномускулно улесняване, PNF

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

(ПНУ, PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION, PNF)

 Проприоцептивно – нервно мускулно улесняване (ПНУ, PNF) е широко използвана концепция за лечение на различни нервно-мускулни дисфункции, мускулно-скелетни дисфункции, ортопедични, педиатрични, ревматологични заболявания и др. С PNF третираме нервномускулно-скелетни дисфункции. Структурите, върху които повлияваме чрез приложението на принципите, процедурите и техниките на PNF са: сухожилия, мускули, фасции, кости, нервни структури. Основните клинични симптоми, върху които искаме да повлияем са болката, ограничения обем на движение примерно в ставите и нестабилността!

Целта на ПНУ, PNF e да подобри функционалността на невро-мускулната система, чрез стимулиране на проприорецепторите и екстерорецепторите. ПНУ означава:


П - Проприоцептивно: участват рецепторите даващи информация относно движението и положението на тялото в пространството

Н - Невромускулно: нервната и мускулната система също участват

У - Улеснение: изпълнението е лесно


PNF е една от най-популярните и наложили се методики в сферата на физикалната и рехабилитационна терапия от почти 70 години насам. Като всяка съвременна концепция, PNF има своя философия, основни правила и принципи на изпълнение.* Изгледайте следващото страхотно видео, за да научите повече за концепцията PNF:

 


Проприоцептивното – нервно мускулно улесняване (ПНУ, PNF) е концепция за лечение. Философията на тази концепция е, че всяко човешко същество, дори и тези с увреждания имат скрит, неизползван потенциал, който може да се доразвие, т.е. всеки пациент независимо от прогнозата за неговото заболяване (лоша или добра) има правото на качествена рехбилитация! (Adlers S. et al., PNF in Practice, 3rd edition, 2007). Философията на ПНУ включва:


1. Позитивен подход към лечението от страна на терапевта и пациента: лечение без причиняване на болка, директно и индиректно лечение, мотивиране на пациента, постижими цели.


2. Функционално лечение: подходящ индивидуален подход, включване на лечение на ниво различни структури в тялото (гръбначен стълб, стави) и на ниво активности (слизане и качване по стълби и др.).


3. Мобилизиране двигателния потенциал на човека чрез активна тренировка: активно участие на пациента, двигателно преобучение на изгубени активни движения, самостоятелна тренировка.


4. Използване на скритите двигателни резерви на организма на пациента: винаги се работи с активности, които е лесно да бъдат изпълнени от пациента, съобразявайки се с физическото му състояние.

 

Основна лечебна цел на ПНУ е пациентът да постигне максимално високо ниво на функционалност в ежедневния си живот. Лечението чрез ПНУ се осъществява в т.н. модели „patterns”. В ПНУ се стимулират всички проприорецептори (в мускулите, сухожилията и ставите) и екстерорецептори (в кожата, зрителните и слуховите рецептори), както и вестибуларния апарат.

 

За постигане на своите цели ПНУ се използват различни принципи, техники (Фиг.1; Видео №1; Видео №2), изходни положения, чиято цел е подобряване на двигателната функция на човека (Фиг.2) , структурата на тялото. Показаните видеа и снимки са ориентировъчни. В зависимост от клиничния случай на пациента има много вариации в зависимост от целта на терапията.

 

 

Видео №1 Техниката "стабилизиращо обръщане". Целта й е да подобри стабилността и баланса, да увеличи мускулната сила и да подобри координацията между мускули агонисти-антагонисти

 

 

Видео №2 Техниката "задържане-отпускане". Целта й е да подобри пасивния обем на движение, да намали болката. Представлява изометрична мускулна контракция на скъсените мускули, последвана от релаксация!

 

 

Фиг.1 Техниката Replication (повторение). Обучение на пациента в заемане на определена позиция - например подготовка за ежедневни дейности

 

 

Фиг.2 Обучение в ходене

 

Всеки модел има прецизен захват, посока на движение и последователност при активирането на определени мускули. Изпълнението изисква постоянен контакт на терапевта с пациента, тъй като терапевта насочва пациента в правилната посока на модела.

 

Движението се изпълнява диагонално спирално в трите равнини, като се постига оптимална функционалност. Кинезитерапевтът избира оптималните позиции, модели, принципи, процедури, техники съобразно възможностите на пациента и целите на лечението. Използва се индиректен и директен подход при лечение на остри, подостри и хронични състояния.

 

 

Фигура №3 Индиректен подход при лечение на дисфункции в раменна става. Ирадиация

 

 

 

*www.pnf.bg

 

 

ПОЛЕЗНИ СТАТИИ ПО ТЕМАТА:

1. БОЛКИ В ОБЛАСТТА НА КАПАЧКАТА И КОЛЯНОТО ПРИ ЖЕНИ (Пателофеморален синдром)

2. МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, КИНЕЗИОТЕЙПИНГ И ПНМУ ПРИ НАВЯХВАНЕ, ИЗКЪЛЧВАНЕ НА ГЛЕЗЕНА

3. КОКСАРТРОЗА, ГОНАРТРОЗА. ЛЕЧЕНИЕ С КИНЕЗИТЕРАПИЯ, МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, ПРОПРИОЦЕПТИВНО-НЕРВНОУСКУЛНО УЛЕСНЯВАНЕ (ПНУ)

4. БОЛКА В РАМОТО

 

{module AddThis For Social}

 

Адрес:
гр. София, бул. "Доктор Г.М.Димитров №62
(Кабинет по кинезитерапия "PhysioActive)

Телефонен номер: 0887 544 955

Facebook: Hristo Dimitrov Physiotherapist

 

 

© 2021 Христо Димитров - Доктор по кинезитерапия All Rights Reserved. Designed By Dess

Search