Увредите на ЦНС, които са обект на рехабилитация включват най-често заболявания като множествена склероза, инсулт (исхемичен и хеморагичен), както и състояния след травми на главния и гръбначния мозък.


Рехабилитацията се осъществява най-често в дома на пациента или в специализирано лечебно заведение като хоспис или специализирана болница за рехабилиатция. 


Рехабилитацията в дома на пациента му осигурява индивидуален подход в спокойна обстановка. Рехабилитацията вкъщи не означава ниско качество на рехабилитация, а напротив правилното приложение на специализираните методики като Bobath и PNF гарантират правилната посока на възстановяването.


Ние предлагаме специализирана рехабилитация на пациенти след претърпян инсулт, множествена склероза, травми на главен и гръбанчен мозък. Рехабилитацията след инсулт трябва на практика да започне веднага след постигането на стабилни жизнени показатели, още в болничното заведение. Веднага след преместването на пациента вкъщи може да започне активна специализирана рехабилитация.


Ние предлагаме рехабилитация/възстановяване по световноизвестните концепции Bobath и PNF, за които сме преминали курсове признати от съответните световни организации www.ibita.org и www.ipnfa.org.


За повече информация и контакти:

Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия (PhD). тел. 0887 544 955