Увредите на Централната Нервна Система (ЦНС), които са обект на рехабилитация включват най-често заболявания като множествена склероза (МС), инсулт (исхемичен и хеморагичен), както и състояния след травми на главния и гръбначния мозък. 


Рехабилитацията се осъществява най-често в дома на пациента или в специализирано лечебно заведение като хоспис или специализирана болница за рехабилиатция. Практиката обаче показва, че най-благоприятната среда особено в ранните фази след инсулта е собственият дом на пациента. В санаториумите се изисква винаги придружител, а в остра фаза, когато пациентът не може дори да седи сам е препоръчително да си остане вкъщи. Спокойствието на дома е от важно значение, особено след инсулт, когато пациентът често е объркан и в стрес след преживения инцидент! 


Рехабилитацията в дома на пациента му осигурява индивидуален подход в спокойна обстановка. Рехабилитацията вкъщи не означава ниско качество на рехабилитация, а напротив правилното приложение на специализираните методики като Bobath и PNF гарантират правилната посока на възстановяването. Етапите на рехабилитация първоначално включват пациентът да достигне до възможност да седи самостоятелно. Следващият етап е да може да става от стол/легло. Следва самостоятелен стоеж. Често в дните след изписване от интензивно отделение/клиника роднините са объркани и не знаят къде да започнат рехабилитация. Домът е най-благоприятното място! Широко предлаганите роботизирани рехабилитации в болници за рехабилитация могат да се приложат само след постигане на възможността на пациента да стои прав сам.


Ние предлагаме специализирана рехабилитация на пациенти след претърпян инсулт, множествена склероза, травми на главен и гръбанчен мозък. Рехабилитацията след инсулт трябва на практика да започне веднага след постигането на стабилни жизнени показатели, още в болничното заведение. Веднага след преместването на пациента вкъщи може да започне активна специализирана рехабилитация.


Ние предлагаме рехабилитация/възстановяване по световноизвестните концепции Bobath и PNF, за които сме преминали курсове признати от съответните световни организации www.ibita.org и www.ipnfa.org.


За повече информация и контакти:

Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия (PhD). тел. 0887 544 955