Класическият тейпинг (Спортен тейпинг) или Нееластичен тейпинг е световно познат метод при лечение и рехабилитация на травми. Той широко се използва не само при лечение и превенция на травми, но и при мускулен дисбаланс, нестабилни стави, позиционни нарушения в ставите и др.

По време на лечението и рехабилитацията на травми класическият тейп цели да засили възстановяването на травмираните структури чрез стабилизация и протекция, както и недопускането на задълбочаване на травмата и стреса върху засегнатите структури.


Поставянето на класически тейпинг на травмираните меки тъкани (мускули, сухожилия, връзки) и стави намалява болката и подуването във фазата веднга след травмата до 48 час. Апликациите подпомагат стабилизиращите структури на ставите (връзки) като ги поставят в релаксирана позиция и така ги предпазват от по-нататъшно увреждане.


Класическият тейпинг играе важна роля при ограничаване на нежелано движение в дадена става, създава компресия в зоната на травмата като намалява отока и кръвоизлива и също така ускорява процеса на възстановяване без стресиране на вече увредените тъкани – мускули, сухожилия, връзки.


Калсическият тейпинг е част от рехабилитационната програма при възстановяването след травма, където са включени и други методи и средства.

 

Интересна статия по темата вижте ТУК