Електростимулация – наричана още „нервномускулна електростимулация” е метод за предизвикване на мускулна контракция чрез специално преобразувани електрически токове.

   Използва се при мускули, които са отслабени (хипотрофични), с понижен мускулен тонус (вяли парези). Намира приложение при случаи с отслабени мускули след счупвания и последвала имобилизация, при случаи след увреда на периферен нерв, който предизвиква отслабване на мускулатурата, инервирана от него.

   Най-подходящи за електростимулация са нискочестотните токове с регулируеми параметри, диадинамичните токове и др. Най-прилаганите методики са униполярната и биполярната. Униполярната методика има един статичен електрод в зоната стимулирания нерв, там където е най-достъпен и втори електрод в зоната на мускулното коремче. При биполярната методика двата електрода се поставят в двата края на стимулирания мускул. Биполярната методика е предпочитана за стимулиране на инервирана, но отслабнала мускулатура, докато униполярната методика се предпочита за стимулация на частично -  и тежкоденервирани мускули, защото там има възможност и за регулиране на параметрите на нискочестотния ток – форма и продължителност на импулса, съотношението пауза/импулс, модулации. 

 

Фигура №1 Модерен апарат за нервно-мускулна електростимулация в нашия кабинет