Христо Димитров - Доктор по кинезитерапия/физиотерапия
тел: 0887544955
Медицински Център "Хармония"
гр. София; жк Младост - 1; бл. 125  - партер
(локално платно на бул. "Цариградско шосе")