Причините за болките в кръста са обект на обсъждане в медицинските среди вече десетилетия и дори векове наред. От близките десетилетия назад са познати няколко хипотези за причините за болки в кръста, които в годините са се доказали на база на научни изследвания на известни специалисти в сферата.

Тази статия е насочена към динамичната нестабилност на гръбначния стълб и таза, провокирана от нарушена координация на група мускули, които накратко правят така, че гръбначният стълб и тазът да действат като стабилна основа, на фона, на която са възможни функционалните дейности/активности/ движения на горните и долните крайници в пространството, както при неспортуващите, така и при активните спортисти.


По отношение на термина стабилност в статията засягам неговата динамична компонента - мускулите!
Стабилността на гръбначния стълб зависи от динамичната координация на множество мускули в зоната на торса/тялото, които чрез неговата динамична стабилност, трябва да осигурят и прецизен динамичен контрол на прекомерното/неконтролирано движение на периферните стави на човешкото тяло в пространството, като в същото време им дават възможност да осъществят даденото движение (хвърляне с ръка, ритане на топка с крак) с необходимата сила, бързина и т.н.

Един от факторите, влияещи на биомеханиката на гръбначния стълб е вътрекоремното налягане (ВКН) (Фиг.1).

 

Фиг. 1 Вътрекоремно налягане. Регулиране дейността на диафрагмата, мускулите на тазовото дъно и m.transversus abdominis. Източник: Frank C., Kobesova A., Kolar P., Dynamic Neuromuscular Stabilization & Sports Rehabilitation : International Journal of Sports Physical Therapy | Volume 8, Number 1 | February 2013 | Page 62

 

В динамичната стабилност на гръбначния стълб роля има и т.н. интегрирана система за стабилизиране на гръбначния стълб (ИССГ, по P. Kolar), която се състои от балансирана съвместна активация между дълбоките шийни флексори, дълбоките екстензори на гръбначния стълб в лумбалния и торакалния дял, коремните мускули, както и диафрагмата, и мускулите на тазовото дъно. Диафрагмата, мускулите на тазовото дъно и m. transversus abdominis регулират вътрекоремното налягане и осигуряват предната динамична стабилност в областта на таза и кръста (Фиг. 2).

 

Фиг. 2 Нарушена интегрирана система за стабилизиране на гръбначния стълб, причиняваща стрес в лумбалния дял. Източник: Frank C., Kobesova A., Kolar P., Dynamic Neuromuscular Stabilization & Sports Rehabilitation : International Journal of Sports Physical Therapy | Volume 8, Number 1 | February 2013 | Page 62

 

Тези дълбоки гръбначни стабилизиращи мускули осигуряват стабилността на гръбначния стълб в координация с ВКН, която служи за осигуряване на динамична стабилност на гръбначния стълб. Те осъществяват т.н.„централна стабилност“ (англ.core)и работят под автоматичния и подсъзнателен „подгвотвителен механизъм за управление“ (англ. feed-forward system) на централната нервна система и предхождащ всяко целенасочено движение на горните и долните крайници и тялото в пространството.

Координираната дейност на вътрекоремното налягане и интегрираната ситема за стабилизиране на гръбначния стълб може да бъде нарушена при нарушена функция на диафрагмата в частта и като динамичен стабилизатор на гръбнака, което нарушава механизма на вътрекоремното нлягане
Съществуват няколко теста за нарушена функция на диафрагмата. Един от тях е в седяща позиция на пациента (Фиг.3)

 

Фиг. 3 Tест за нарушена функция на диафрагмата. Източник: Frank C., Kobesova A., Kolar P., Dynamic Neuromuscular Stabilization & Sports Rehabilitation : International Journal of Sports Physical Therapy | Volume 8, Number 1 | February 2013 | Page 62

 

Включването на динамична невромускулна стабилизация като част от лечението на болките в гръбначния стълб се базира на правилна оценка на качеството на стабилизация от описаните по-горе мускули и движенията с цел възстановяването на интегрираната ситема за стабилизиране на гръбначния стълб чрез специфични упражнения и функционални активности (Фиг.4). Този подход не бива да се обърква с тренирането за сила, издръжливост, които са основна цел в повечето фитнес зали.

 

Фиг.4 Специлизирани ротационни активности на торса, съчетани с движения на ръцете. Източник: Личен архив на Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия

 

Видео №1 Топ 3 упражнения по Stuart McGill за динамично стабилизиране на кормната област.

 

Основната цел е да се преобучи мозъка, за да координира правилно мускулите стабилизиращи гръбначния стълб, оттам оптимално движение както в торса, така и в ставите на горните и долните крайници. Звучи ви трудно? Не, не е, а просто изисква постоянство за няколко месеца.

 

 

Библиография:
1. Cholewicki J, Juluru K, McGill SM. Intra-abdominal pressure mechanism for stabilizing the lumbar spine. J. Biomech. 1999a;32(1):13–17.
2. Cholewicki J, Juluru K, Radebold A, Panjabi MM,McGill SM. Lumbar spine stability can be augmented with an abdominal belt and/or increased intra-abdominal pressure. Eur Spine J. 1999;8(5):
388-395.
3.Frank C., Kobesova A., Kolar P., Dynamic Neuromuscular Stabilization & Sports Rehabilitation : International Journal of Sports Physical Therapy | Volume 8, Number 1 | February 2013 | Page 62

 

 

 

Добавете коментар

Пишете само на кирилица!


Защитен код
Обнови