Девиацията или страничния наклон на тялото при болка в кръста е често срещана. Какво показва тя?

Девиацията може да бъде основно два вида - девиация напред (флексионна девиация) или латерална девиация (странична девиация) Видео 1.

 

Видео 1. Девиация надясно при достигане на пълна флексия или пълен наклон напред на тялото на пациента.

 

Честа причина за флексионна девиация е централна дискова протрузия или херния. Ако има девиация откъм тазобедрената става (ТБС), а не от лумбалния дял(кръста), подозираме проблем в ТБС.


Общото значение на девиацията е, че протрузията е по-голяма от тази без девиация, т.е. че повече терапевтични процедури ще са необходими за редуциране на дисковата протрузия. Голяма странична девиация много по-често се дължи на протрузия на ниво L4 - отколкото на протрузия на L5-ниво.


Познати са шест тип латерална девиация:


- Настрани от болезнената страна
- В посока на болезнената страна (Фиг.1)
- Редуваща се девиация
- Девиация в стоеж, изчезваща в пълна флексия
- Девиация в пълна флексия, която я няма в нормален стоеж.
- Моментна девиация (“болезнена дъга”)

 

Фиг.1 Девиация в края на навеждането надолу към болезнената страна (вдясно)
Личен архив на Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия

 


Общото значение на девиацията е, че протрузията е по-голяма като обем от тази без девиация, т.е. необходими са повече терапевтични процедури за справяне с проблема.

 

За контакти: Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия. 0887 544 955

Добавете коментар

Пишете само на кирилица!


Защитен код
Обнови