Ходенето е автоматичен акт при човека. Не е необходимо да мислим, за да ходим.
На практика това изключително сложна координирана двигателна дейност и на практика представлява придвижване на човека напред, назад или настрани в пространството. Походката е свързана с координирана мускулната дейност в много стави, като някои от мускулите работят в повече от една става, например бедрения мускул (англ. m. quadriceps femoris).

Контролът на походката се осъществява на много нива в главния и гръбначния мозък. Един от контролните “органи” е централният моделен генератор (англ. CPG) намиращ се в гръбначния мозък и представлява мрежа от нервни клетки, които продуцират специфични, ритмични движения без съзнателно усилие на човека.
Ходенето също така се контролира от различни структури в главния мозък и също така зависи от информацията за положението в пространството, която постъпва от ходилата през кожата, както и от други рецептори, намиращи се сухожилията, мускулите и ставите.
Походката обаче е невъзможна без т.н. проксимална или централна стабилност. ( стабилност в тялото, трупа на човек). Проксималната стабилност, необходима за постигане на мобилност или извъешване на движение с краката изисква т.н. предварителни стабилизации в определени части от тялото, за да се постигне стабилност и да се даде възможност да бъде извършено движение с крака (англ. aAPA anticipatory postural adjustments)
В зависимост от контакта на ходилото с повърхността, на която ходим, походката се разделя на две фази: опорна фаза и махова фаза. Частта, през която кракът контакттува със земята се нарича опорна фаза (англ. Stance phase), а когато ходилото и кракa са във въздуха и правим крачка напред се нарича махова фаза (англ. Swing Phase) Фиг.1.

 

 Фиг. 1 Походката и нейните подфази

В около 60% от походката се намира в опорна фаза, а в около 40% в маховата фаза (Фиг.1).
Подфазите, в които се намира кракът в един цикъл на походката могат да бъдат разделени по следния начин:
- Начален контакт (англ. Initial contact, IC). Това е моментът, при който петата за първи път контактува с повърхността. Много често при увреди тази подфаза не съществува, а контактът се осъществява с пръстите и предната част на ходилото.
- Поемане на опората (англ. Loading response, LR). Моментът, в който цялото ходило вече е в контакт с опорната площ и започва поемане на опората или тежестта на тялото
- Средна опорна фаза (англ. Mid stance, MS). Най-важната част от опорната фазаи въобще при ходенето, при която кракът е поел цялата тежест на тялото, а другият крак прави крачка напред..
- Крайна опорна фаза (англ. Terminal stance, TS). Частта от опорната фаза, която е отговорна за нормалната дължина на крачката и правилното пренасочване на тежестта от единия крак на другия.
- Предварителна махова фаза (англ. Preswing, PS). Моментът, при който опорният край вече не е опорен, не носи тежестта и се подготвя за маховата фаза.
- Начална махова фаза (англ. Inital swing, IS). В този момент кракът започва да се отделя от опорната площ или земята, а опорният крак започва да поема тежестта на тялото.
- Средна махова фаза. (англ. Mid Swing, MS). Кракът е във въздуха и се пренася напред, за да направи крачка. Другият кртак е в средна опорна фаза.
- Крайна махова фаза. (англ. Terminal swing, TS). Моментът преди началото на опорната фаза и по-точно началния контакт (IC). В този период крачката е направена и тялото се е придвижило напред с една крачка.
Човешката походка изисква енергия, за да може да се осъществи чрез генериране на мускулна сила за изпълнението ѝ. При увреди на централната нервна система има значително нарушена опорна фаза, което се отразява и на маховата фаза.
В голяма част от случаите, при които походкта е нарушена поради заболяване се забелязва двойно по-голям разход на енергия за подържане на походката в същия темп и скорост, както при случаите, в които няма някаво заболяване или дисфункция.
В следващата статия ще засегнем основните промени, които се получават при някои заболявания

 

За контакти: Христо Димитров, Доктор по Кинезитерапия
тел.: 0887544955

 

 

 

Добавете коментар

Пишете само на кирилица!


Защитен код
Обнови