За да постигнем с пациента нормални движения трябва да се постигнат няколко важни неща:

 

- Нормален тонус на мускулите в човешкото тяло.
- Постигане на селективни движения
- Постигане на автоматични модели на движение (Фигура №1)

 

Тонусът на мускулите в човешкото тяло може да се раздели на нормален тонус, болестно повишен (хипер) тонус, болестно понижен (хипо) тонус.

 

Нормалният тонус ни позволява например да задържим дадена позиция на тялото и същевременно да правим движения. Нормалният тонус също може да е понжен и повишен. Нормалният тонус е толкова повишен, колкото да ни позволи да извършим движение срещу гравитацията или би могъл да бъде понжен, но все пак да ни позволи движение.

 

Тонусът зависи от няколко важни фактора:

 

- Началната позиция и опорната площ върху, която стои пациента, пример: на пациента ще му е по-лесно и тонусът ще се нормализира, ако има добра основа и опора.


- Фактори на околната среда. Когато пациентът е в спокойна среда например вкъщи то това нормализира тонуса. Излизайки навън околната среда, колите шума на улицата, всичко това повишава тонуса на пациента


-Степен на автоматизиране на дадена функция. Например ако пациентът бъде накаран да извърши някакво нехарактерно за него действие, то това действие би повишило тонуса. Например ако пациентът не е слизал по стълби от няколко месеца поради невъзможност след инсулта, първото му слизане ще повиши тонуса на тялото му.


- Скоростта на изпълненение на поставените му задачи. Пациентът с инсулт винаги има нужда от повече време, за да може да планира, отганизира и изпълни поставената му задача.


- Емоциите.Те винаги влияят на тонуса.


- Болката. Тя повишава тонуса.

 

 

Фигура №1 Улесняване на походката, чрез стимулиране на мускулите на тазобедрената става

 

Следва ........

 

Първа част на статията можете да прочетете ТУК
Втора част на статията можете да прочетете ТУК

 

 

 

Добавете коментар

Пишете само на кирилица!


Защитен код
Обнови