Актуално

Северното или скандинавското ходене (Nordic walking) е начин за поддържане на формата, популярен не само в скандинавските страни, но и в Западна Европа. То се появява преди около 70-80 години във Финландия, където занимаващите се активно или професионално със ски са искали да подържат форма и през месеците, в които няма сняг. Те просто заменили пързалянето със ски с ходене като използвали щеки.

Броят на хората, които работят на бюро в офиси расте неимоверно бързо. Това е свързано естествено с развитието на високите технологии и навлизането на информационните техологии във всички области на човешката дейност. Данните от различни проучвания показват, че хората, работещи в офис, прекарват на работното си място по 8 - 8,5 часа на ден.

 

Кинезитерапия (физиотерапия) – е здравна (англ. "health care") професия, която предоставя на пациентите лечение, което да развие, поддържа и възстанови оптимално добре двигателната и функционалната активност на човека.