Актуално

Ортопедичната медицина по метода на Д-р Джеймс Сириакс е система за прецизна диагностика и неоперативно лечение на мекотъканни увреди, както във всички периферни стави на човешкото тяло, така и на структурите на гръбначния стълб. В лечението на мекотъканни увреди се включват лигаментите (връзки), сухожилията, мускулите, но и увредите в шийния, торакалния и лумбалния дял (кръста) на гръбначния стълб.

В световен мащаб има няколко концепции за работа с пациенти след неврологична увреда (инсулт, травматични увреди на централна нервна система и др.) Концепцията Бобат е една от най- използваните концепции в световен мащаб в рехабилитация след инсулт и за лечението на други неврологични дисфункции, както при възрастни, така и при деца.


Болката в рамото е причина за временната нетрудоспособност при голям брой от работещите хора. Правилното и своевременно диагностициране е важно за бързото намаляване на страданията на пациента. Правилната функционална диагностика заедно с проведени образни изследвания като ехография и ядрено-магнитен резонанс на по-късен етап могат да определят до голяма степен кои структури на раменната става са въвлечени.

Ограничение на вътрешната ротация в раменната става. Glenohumeral internal rotation deficit (GIRD)
Състоянието е част от симптоматиката при болка в раменната става. Често пациентите трудно могат да си сложат ръката зад гърба, жените да си закопчеят сутиена и др. При спортисти най-често се наблюдава при спортове с вдигане на ръцете като тенис, бейзбол, волейбол и др. Състоянието при спортистите е в резултат на често повтарящите се дейности като хвърляне на топка, замах с тенис ракета, сервиз с топка, замах с бейзболна бухалка и др.

Телевизионно предаване с Христо Димитров - кинезитерапевт