Актуално

В тази статия ще засегнем една от честите мускулно-скелетни дисфункции в областта на коляното - синдомът на илиотибиалния тракт (МКБ10 М76.3, англ. IT band syndrome).

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия (ОМТ) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг.

Девиацията или страничния наклон на тялото при болка в кръста е често срещана. Какво показва тя?

Девиацията може да бъде основно два вида - девиация напред (флексионна девиация) или латерална девиация (странична девиация) Видео 1.

Ходенето е автоматичен акт при човека. Не е необходимо да мислим, за да ходим.
На практика това изключително сложна координирана двигателна дейност и на практика представлява придвижване на човека напред, назад или настрани в пространството. Походката е свързана с координирана мускулната дейност в много стави, като някои от мускулите работят в повече от една става, например бедрения мускул (англ. m. quadriceps femoris).

Да играеш в голям футболен отбор е мечта за повечето момчета. Родителите правят всичко по силите си за да постигнат мечата на своите деца. Футболната игра поставя колената на голямо натоварване при определени ситуации като например при смяна на посока, дрибъл и др.