Актуално

Болките в кръста са една от най-често срещаните мускулно-скелетни дисфункции, която всеки един от нас е почуствал в някакъв период от живота си. Болката в кръста е основна причина за временна нетрудоспособност, но и влошено качество на живот. Тя може да се раздели на остра, подостра и хронична.

Увредата на централния двигателен неврон е често срещана увреда на централната нервна система поради факта, че кората на главния мозък се състои от двигателни зони, но и от факта, че има двигателни пътища от мозъчната кора, които я свързват с долните нива на гръбначния мозък.

Ортопедичната медицина по метода на Д-р Джеймс Сириакс е система за прецизна диагностика и неоперативно лечение на мекотъканни увреди, както във всички периферни стави на човешкото тяло, така и на структурите на гръбначния стълб. В лечението на мекотъканни увреди се включват лигаментите (връзки), сухожилията, мускулите, но и увредите в шийния, торакалния и лумбалния дял (кръста) на гръбначния стълб.

В световен мащаб има няколко концепции за работа с пациенти след неврологична увреда (инсулт, травматични увреди на централна нервна система и др.) Концепцията Бобат е една от най- използваните концепции в световен мащаб в рехабилитация след инсулт и за лечението на други неврологични дисфункции, както при възрастни, така и при деца.


Болката в рамото е причина за временната нетрудоспособност при голям брой от работещите хора. Правилното и своевременно диагностициране е важно за бързото намаляване на страданията на пациента. Правилната функционална диагностика заедно с проведени образни изследвания като ехография и ядрено-магнитен резонанс на по-късен етап могат да определят до голяма степен кои структури на раменната става са въвлечени.