Актуално

Болката в коляното е често срещана дисфункция. Валгусното коляно представлява отклонение на коляното и/или двете колена навътре едно към друго или събирането им. Всъщност това е т.н. медиален колапс на колената.

 

 

 

Криловидните лопатки (winging scapula) е често срещана дисфункция в раменния пояс. На пръв поглед всеки един от нас е виждал стърчащите лопатки на свой приятел, роднина или познат.
Криловидните лопатки могат да се получат при мускулна слабост