Актуално

Криловидните лопатки (winging scapula) е често срещана дисфункция в раменния пояс. На пръв поглед всеки един от нас е виждал стърчащите лопатки на свой приятел, роднина или познат.
Криловидните лопатки могат да се получат при мускулна слабост

Когато говорим за болка в тазобедрената става е необходимо да установим каква е причината за болка в тазобедрената става*.

 

В тази статия ще поговорим за един от най-важните мускули в тазобедрената област - седалищния мускул и неговата дисфункция. Ето някои от най- важните му функции:

 

Поставяйки разтвор от Прокаин (50 cc, 0,5%) в кръстцовия отвор, въздействието на медикамента може да достигне само до твърдата мозъчна обвивка (dura mater), задния надлъжен лигамент, нервното коренче и междупрешленния диск. Разтворът се разпространява нагоре до ниво L3 на лумбалния дял и обезболява външната повърхност на нервните коренчета на твърдата мозъчна обвивка!

За да постигнем с пациента нормални движения трябва да се постигнат няколко важни неща:

 

- Нормален тонус на мускулите в човешкото тяло.
- Постигане на селективни движения
- Постигане на автоматични модели на движение (Фигура №1)