Актуално

Фасциалният дисторзионен модел (ФДМ) е специфичен медицински метод, който се основава на това, че причината за физическите страдания и нарушения на двигателните функции е една или няколко от шесте форми на усукване/преразтягане (дисторзия) на фасцията в човешкия организъм.

Достигането до правилно интерпретиране на симптомите и установяването на причината за болката е първата цел на методиката на Д-р Сириакс-Ортопедична медицина.

Болките в кръста са една от най-често срещаните мускулно-скелетни дисфункции, която всеки един от нас е почуствал в някакъв период от живота си. Болката в кръста е основна причина за временна нетрудоспособност, но и влошено качество на живот. Тя може да се раздели на остра, подостра и хронична.

Увредата на централния двигателен неврон е често срещана увреда на централната нервна система поради факта, че кората на главния мозък се състои от двигателни зони, но и от факта, че има двигателни пътища от мозъчната кора, които я свързват с долните нива на гръбначния мозък.

Ортопедичната медицина по метода на Д-р Джеймс Сириакс е система за прецизна диагностика и неоперативно лечение на мекотъканни увреди, както във всички периферни стави на човешкото тяло, така и на структурите на гръбначния стълб. В лечението на мекотъканни увреди се включват лигаментите (връзки), сухожилията, мускулите, но и увредите в шийния, торакалния и лумбалния дял (кръста) на гръбначния стълб.