Актуално

Ново изследване (2019г.) показва, че функционалното изследване по концепцията на Д-р Cyriax има добра валидност за диагностициране, установяване на причината за болка в раменната става. За повече информация вижте ТУК

 

 

Едно от най-големите предизвикателства в моето професионално развитие, а именно покриването на всички изпитни изисквания в теоретичната и практическата част на концепцията за ортопедична медицина (Cyriax) - Първият в България международно признат терапевт по ортопедична медицина (Cyriax). Какво е ортoпедична медицина Cyriax вижте ТУК

Много често в нашата кинезитерапевтична практика виждаме приложението на готови програми за рехабилитация на пациенти например след реконструкция на предна кръстна връзка. Време ли е да изоставим готовите програми или не. Повече информация вижте в моята статия в най-големия сайта за медицина www.puls.bg ТУК

Ако имате болки във врата една от най-честите причини е дисковата протрузия.
Важна част от лечението са упражненията и особено т.н. екстензия т.е движението назад.

Неврологичната симптоматика в ходилата при хора страдащи от диабет не са редки. Каква кинезитерапия може да приложим вижте ТУК